Tour to south

Screenshot_2018-09-07-00-18-42-1-1 (1)

ມື້ທີ່1: ວັນທິດ 22/8/2020 ວັງວຽງ ທ່າແຂກ:ເລີ່ມອອກເດີນທາງ ປະມານ6:30 ທ່ຽວຊົມ ວັດພະບາດໂພນສັນ

23967358_166761597255740_7746525099510988800_ndownload (1)

,ພັກຜ່ອນກິນອາຫານທ່ຽງທີ່ປາກຊັນ ແລ້ວອອກເດີນທາງຕໍ່ເຖີງເມືອງທ່າແຂກທ່ຽວຊົມຕົວເມືອງ ຮ່ອງຮອຍປະຫວັດສາດ ນ້ຳສ້າງ ວິລະກຳ ພັກເຊົາຢູ່ບ້ານພັກ (ໄລຍະທາງ 427 ກິໂລ  ໃຊ້ເວລາ 7:30 ຊົ່ວໂມງ )

ມື້ທີ່2: ວັນຈັນ  23/8/2020 ທ່າແຂກ ປາກເຊ:  ເລີ່ມອອກເດີນທາງ ປະມານ7:30 ມຸ່ງໜ້າໄປປາກເຊ, ແວ່ເຊົາ ກີນເຂົ້າສວຍ ທີ່ບ້ານນາປົ່ງ ຊີມເຫຼົ້າຂາວເມືອງຄົງ ຫຼັງຈາກນັັ້ນ ເດີນທາງໄປຈຳປາສັກ ທ່ຽວຊົມ ວັດພູ  ມໍລະດົກແຫ່ງທີ່2 ຂອງລາວ ແລ້ວກັບມາທີ່ ປາກເຊ  ຮັບປະທານອາຫານແລງແລ້ວນອນທີ່ບ້ານພັກ ປາກເຊ (ໄລຍະທາງ 335 ກຶໂລ  ໃຊ້ເວລາ 5:30 ນາທີ )

ມື້ທີ່3:ວັນຄານ  24/8/2020 ປາກເຊ ປາກຊ່ອງ:  ເລີ່ມອອກເດີນທາງ ປະມານ7:30 ມຸ່ງໜ້າໄປທ່ຽວປາກຊ່ອງ ພູພຽງບໍລະເວນ,ຕາດຟານ ຕາດເຍືອງ, ທ່ຽວຊົມເຄື່ອງຫັດຖະກຳຂອງຊົນເຜົ່າ ຫຼັງຈາກກິນອາຫານສວຍແລ້ວເດີນທາງໄປ ເຊກອງແລະສາລະວັນ ທ່ຽວຊົມ ນ້ຳຕົກຕາດເລາະ ແລະນອນຄ້າງຄືນຢູ່ລີສອດ ຕາດເລາະ (ໄລຍະທາງ 113 ກິໂລ  ໃຊ້ເວລາ 2:00 ຊົ່ວໂມງ )

ມື້ທີ່4:ວັນພຸດ  25/8/2020 ຕາດເລາະ  ປາກເຊ  ສີພັນດອນ: ເລີ່ມອອກເດີນທາງ ປະມານ7:30 ໄປດອນ ເດດ ຍ່າງເລາະທ່ຽວຊົມເກາະດອນ ແລະພັກເຊົາຢູ່ ບັງກາໂລ ດອນເດດ (ໄລຍະທາງ 170 ກິໂລ  ໃຊ້ເວລາ 3:00 ຊົ່ວໂມງ

IMG-20161223-WA0026WhatsApp Image 2020-08-12 at 22.36.55                                  ມື້ທີ່5:ວັນຫັດ  26/8/2020 ດອນເດດ ດອນຄອນ: ເລີ່ມອອກເດີນທາງ ປະມານ7:30 ນັ່ງລົດ ຕຸກໆ ໄປດອນຄອນ ເພື່ອໄປທ່ຽວຊົມ ຫົວລົດໄຟແລະເສັ້ນທາງລົດໄຟ ສະໄໝສົງຄາມ,ທ່ຽວຊົມຫຼີ່ຜີແລະເບີ່ງປາຂ່າ ຢູ່ທີ່ຫາງຄອນຫຼັງຈາກ ນັ້ນກັບມາພັກເຊົາທີ່ດອນເດດ    ມື້ທີ່6:ວັນສຸກ  27/8/2020 ດອນເດດ ຄອນພະເພັງ ສະຫວັນນະເຂດ: ຫຼັງຈາກອາຫານເຊົ້າແລ້ວ ໄປທ່ຽວຊົມນ້ຳຕົກຕາດ ຄອນພະເພັງ ຕົ້ນໄມ້ມະນີໂຄດ ເບີ່ງຊາວປະມົງຫາປາຕາມລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ຫຼັງຈາກອາຫານສວຍແລ້ວ ເດີນທາງໄປ ສະຫວັນນະເຂດ ດິນແດນແຫ່ງໄດໂນເສົາ ພັກເຊົາທີ່ບ້ານພັກ (ໄລຍະທາງ 393 ກິໂລ  ໃຊ້ເວລາ 4:30ຊົ່ວໂມງ )

ມື້ທີ່:7 ວັນເສົາ  28/8/2020 ສະຫວັນນະເຂດ ວັງວຽງ: ເລີ່ມອອກເດີນທາງ ປະມານ7:30 ໄປທ່ຽວຊົມ   ພະທາດ ອີງຮັງ ພິພິທະພັນໄດໂນເສົາ ແລ້ວເດີນທາງກັບໄປ ວັງວຽງ ຖຶວ່າຈົບທົວ  (ໄລຍະທາງ 575 ກິໂລ  ໃຊ້ເວລາ 8:30 ຊົ່ວໂມງ )IMG-20161021-WA0009

Post a comment

Translate »